මුල් මුදල් ප්‍රමාණය

මුල් මුදල් ප්‍රමාණය

රු 25 000.00

ඔබගේ දත්ත, සුරැකිව මනා ආරක්ෂාවක් යටතේ පවතියි.

  නිතර අසනු ලබන ප්‍රශ්නවලට පිළිතුරු

  රොබෝකෑෂ් සේවාව ණය ක්‍රියාවලිය හැකි තරම් සරල කිරීමට උත්සාහ කළද, ඔබට ප්‍රශ්න කිහිපයක් තිබිය හැකිය. අපි ඔබට නිතර නිතර පිළිතුරු ලබා දෙන්නෙමු.

  robot

  "robot" ව හඳුනාගන්න.

  • "රොබෝකෑෂ්" සේවාව යනු කුමක් ද?

   මෙය පළමු සහ එකම ස්වයංක්‍රීය සහ ඔන්ලයින් සේවාවයි. දවසේ ඕනෑම වේලාවක දී ණය අනුමත කෙරෙනු ලැබේ. මානව සාධකය සම්පූර්ණයෙන් ම ඉවත් කර ඇති බැවින්, තීරණ ගැනීමේ ක්‍රියාවලිය විෂය බද්ධ වන බව විශ්වාස කළ හැකිය. මුදල් ක්ෂණිකව හුවමාරු කෙරෙයි.

  • "රොබෝකෑෂ්" වෙතින් අනුමත කෙරෙන්නේ කුමන වර්ගයේ ණය ද?

   "රොබෝකෑෂ්" වෙතින් අනුමත කෙරෙන්නේ සේවාදායකයන්ගේ තාවකාලික භාවිතය සඳහා මුදල් ප්‍රමාණ වේ. ණය මුදලේ ප්‍රමාණය රු. 5,000 සිට රු. 60,000 දක්වා වෙනස් විය හැකිය.

  • "රොබෝකෑෂ්" ක්‍රියාත්මක වන වේලාවන් මොනවා ද?

   නිවාඩු දින හෝ සතිඅන්ත දින රහිතව 24/7 කාලය මුළුල්ලේම සේවාව භාවිත කළ හැකිය. එම කාලය තුළම ඇමතුම් මධ්‍යස්ථානය ද ක්‍රියාත්මක වේ.

  • දත්ත සමුදාය තුළ ගිවිසුම කොපමණ කලක් තබා ගන්නේ ද?

   වසර 5 කි. ඔබට අවශ්‍ය නම්, එය ලිඛිතව සඳහන් කොට support@robocash.lk වෙත ඊමේල් පණිවිඩයක් එවිය හැකිය. සති දෙකක් තුළ ඔබට එය එවනු ඇත.

  011 2208220 අප හා සම්බන්ධ විය හැකි වේලාවන්- පෙ.ව. 8:30 සිට ප.ව. 5:30 දක්වා

  කරුණාකර, ණය ලබා ගැනීමේ කටයුත්තේ ඉදිරියට යාමට පෙර අනාවරණ ප්‍රකාශයේ (Disclosure Statement) සඳහන් නියමයන් සහ කොන්දේසි බලන්න.

  Robocash LK Services operates the website robocash.lk and is providing consulting, information, and marketing services and facilitates the loan process. Robocash LK Services is not acting as a lender or loan provider.

  සී/ස Rapidlend පුද්ගලික සමාගම

  ලියාපදිංචි අංකය: PV00235761

  නො. 4 ගීතාංජලී පෙදෙස, 5 වන මහල, කොළඹ 03

  ROBOCASH LK SERVICES (PVT) LTD.

  Registration No. PV00232134

  No.4, Geethanjalee Place, Level 4, Colombo 03

  support@robocash.lk

  © ROBOCASH 2021

  • facebook