මුල් මුදල් ප්‍රමාණය

මුල් මුදල් ප්‍රමාණය

රු 25 000.00

ඔබගේ දත්ත, සුරැකිව මනා ආරක්ෂාවක් යටතේ පවතියි.

  නිතර අසනු ලබන ප්‍රශ්නවලට පිළිතුරු

  රොබෝකෑෂ් සේවාව ණය ක්‍රියාවලිය හැකි තරම් සරල කිරීමට උත්සාහ කළද, ඔබට ප්‍රශ්න කිහිපයක් තිබිය හැකිය. අපි ඔබට නිතර නිතර පිළිතුරු ලබා දෙන්නෙමු.

  robot

  ණය නැවත ගෙවීම

  • බැංකු කාඩ්පත හරහා ණය ගෙවිය හැක්කේ කෙසේ ද?

   නියමිත දිනයේ දී ඔබ robocash.lk හි ඔබගේ පුද්ගලික ගිණුම ඇතුළත් කළ යුතුය. <<සක්‍රීය ණය>> ලැයිස්තුවෙන් ඔබට නැවත ගෙවීමට හෝ දීර්ඝ කිරීමට අවශ්‍ය ණය ඔබ තේරිය යුතුය. ඊට අදාළ බොත්තම ඔබ ක්ලික් කළ විට නැවත ගෙවීමේ ක්‍රම ලැයිස්තුවක් ඔබට පෙන්වනු ඇත. <<බැංකු කාඩ්පත>> යන විකල්පය මත ක්ලික් කර ගෙවීම සිදු කරගෙන යන්න. <<මුදල් ලබා දෙන්නේ කෙසේ ද>> යන කොටස යටතේ සවිස්තරාත්මකව මේ පිළිබඳව දක්වා ඇත.

  • මුදල් මඟින් ණය ගෙවිය හැකි ද?

   robocash.lk වෙබ් පිටුව හරහා ස්වයංක්‍රීයව ගෙවුම් ඇනවුම මුද්‍රණය කරනු ලැබේ. මෙම ලේඛනය සමඟ ඔබට ආසන්න බැංකුවකට ගොස් ගෙවීම් සිදු කළ හැකිය. වැදගත් වේ: මුදල් හුවමාරු කිරීමට දින 5ක් පමණ ගත වේ. අපහසුතාව වළක්වා ගැනීමට, ගෙවීම් සිදු කළ දිනය සමඟ ගෙවීම් සනාථ කිරීමේ ලේඛනය support@robocash.lk වෙත ඊමේල් මඟින් එවන්න. මෙමඟින්, ප්‍රමාද වීම් මග හරවාගත හැකිය.

  • ණය සඳහා පූර්ව ගෙවීමක් සිදු කළ හැකි ද?

   ඔබට හැකියාවක් පවතින්නේ යැයි සලකා බලන අවස්ථාවක දී ඔබට එසේ සිදු කළ හැකිය. මෙය මඟින් සිදු කළ යුතු ගෙවීම් ප්‍රමාණය අඩු කෙරෙයි.

  • මුදල් හුවමාරුව සිදු කර ඇතත්, ගෙවීමට සිදු වී නොමැති නම් මා කුමක් කළ යුතු ද?

   ඇතැම් බැංකු මඟින් මුදල් හුවමාරු සිදු කෙරෙන්නේ ගනුදෙනු කරන දින 5ක් ඇතුළත ය. Scan කරන ලද ගෙවීම් ලදුපත ඔබ support@robocash.lk වෙත යැවිය යුතුය. මෙමඟින්, ප්‍රමාද වීම් වළක්වනු ලැබේ. එසේම, බැංකුවේ ඔන්ලයින් සේවා භාවිත කරන ලෙසත්, මේ ආකාරයේ ප්‍රමාද වීම් අවම කර ගැනීමට ඕනෑම බැංකු ශාඛාවක් වෙත යන ලෙසත් අපි ඔබට ප්‍රකාශ කර සිටින්නෙමු. ප්‍රමාද වීමක් සිදුවූ විටෙක, අපට ඊමේල් පණිවිඩයක් එවන්න. නැතහොත් අපගේ පාරිභෝගික සේවාව අමතන්න.

  011 2208220 අප හා සම්බන්ධ විය හැකි වේලාවන්- පෙ.ව. 8:30 සිට ප.ව. 5:30 දක්වා

  කරුණාකර, ණය ලබා ගැනීමේ කටයුත්තේ ඉදිරියට යාමට පෙර අනාවරණ ප්‍රකාශයේ (Disclosure Statement) සඳහන් නියමයන් සහ කොන්දේසි බලන්න.

  Robocash LK Services operates the website robocash.lk and is providing consulting, information, and marketing services and facilitates the loan process. Robocash LK Services is not acting as a lender or loan provider.

  සී/ස Rapidlend පුද්ගලික සමාගම

  ලියාපදිංචි අංකය: PV00235761

  නො. 4 ගීතාංජලී පෙදෙස, 5 වන මහල, කොළඹ 03

  ROBOCASH LK SERVICES (PVT) LTD.

  Registration No. PV00232134

  No.4, Geethanjalee Place, Level 4, Colombo 03

  support@robocash.lk

  © ROBOCASH 2021

  • facebook